منزل قیمت نه میل افقی

قیمت نه میل افقی
  • ساختار بازار - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

    جهت کاهش قیمت و افزایش تولید انحصارگر طبیعی، قانونگذار اغلب از قیمت‌گذاری هزینه متوسط استفاده می‌کند. تحت "قیمت ‌گذاری متوسط"، قیمت و مقدار محصول به وسیلهٔ تقاطع منحنی هزینه متوسط و منحنی ...  • رزاق مأمون - گزارش نامۀ افغانستان

    از نظر این دسته، قدرت در این سازوکار در دو سطح- یعنی در سطوح عمودی و افقی- به نحو دموکراتیک توزیع می شود. توزیع قدرت در ولایات می تواند زمینه را برای به فعلیت درآوردن ظرفیت های پیرامون رقم بزند.